En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Närkesten Entreprenad AB

Box 62
692 21 Kumla
Sverige

Telefon: 019-582520
Fax: 019-581990
Mobil:

mail@narkesten.se
http://www.narkesten.se

Leverantör av: Stenentreprenör, Stenrestaurering

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista