En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

VE Sten AB

Box 6024
162 06 Vällingby
Sverige
Besöksadress: Krogvidegränd 5-7, 162 44 Vällingby

Telefon: 08-380330
Fax: 08-385638
Mobil:

info@ve-sten.se
http://www.ve-sten.se

Leverantör av: Byggsten, Trädgårdssten, Gatsten, Stenentreprenör, Stenrestaurering, Leverantör, Konsult, Bänkskivor

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista