En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Wasasten of Sweden AB

Mångsbodarna
796 99 Älvdalen
Sverige

Telefon: 0251-54000
Fax: 0251-54010
Mobil:

info@wasasten.se
http://www.wasasten.se

Leverantör av: Byggsten, Gravvårdar, Trädgårdssten, Gatsten, Råblock

Brytning av: Granit


Tillbaka till leverantörslista