En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Södermalms Sten AB

Mårtendalsgatan 16
120 33 Stockholm
Sverige

Telefon: 08-7022010
Fax: 08-7020511
Mobil:

info@sodermalmssten.se
http://www.sodermalmssten.se

Leverantör av: Byggsten, Gravvårdar, Trädgårdssten, Gatsten, Stenentreprenör

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista