En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Slite Stenhuggeri AB

Box 52
624 22 Slite
Sverige

Telefon: 0498-220349, 220992
Fax: 0498-222250
Mobil:

info@slitesten.se
http://www.slitesten.se

Leverantör av: Byggsten, Gravvårdar, Stenentreprenör, Stenrestaurering

Brytning av: Kalksten


Tillbaka till leverantörslista