En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Nordskiffer AB

Verkstadsgatan 2
263 39 Höganäs
Sverige

Telefon: 042-331398
Fax: 042-187218
Mobil:

info@nordskiffer.com
http://www.nordskiffer.com

Leverantör av: Byggsten, Stenentreprenör

Brytning av: Skiffer


Tillbaka till leverantörslista