En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Borghamns Stenförädling AB

Stenvägen 6
592 93 Borghamn
Sverige

Telefon: 0143-20174
Fax: 0143-20132
Mobil:

info@borghamns-stenforadling.se
http://www.borghamns-stenforadling.se

Leverantör av: Byggsten, Gravvårdar, Trädgårdssten, Stenrestaurering

Brytning av: Marmor, Kalksten


Tillbaka till leverantörslista