En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Bruk Lager & Lager AB

Gunnebovägen 54
144 64 Rönninge
Sverige

Telefon:
Fax: 08-53250110
Mobil:

e.lager@telia.com

Leverantör av: Stenentreprenör, Stenrestaurering, Konsult

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista