En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

För Privatkunder

Om Gravstenar
Ute till vänster finns information och fakta gällande Gravstenar.
I vårt häfte Gravvårdar hittar du ytterligare information och fakta om Gravstenar.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).

Var kan jag handla?
I vårt medlems-/leverantörsregister hittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) välj ”Gravvårdar”

 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!