En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Om GRO

Gravvårdsfirmornas Riksorganisation, GRO…
…är en sektion av Sveriges Stenindustriförbund, STEN.

Kansli: Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Telefon: Kansli 044-20 97 80
Telefon/fax: Kansli 044-209675
Bg: 808-0921
Pg: 153943-6
 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!