En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

 

Montering och Säkerhet

Här hittar du dokument gällande Montering och Säkerhet för gravstenar i Natursten.

Montering och provning av gravvårdar
Instruktion för provning av gravvårdar
Huvudmannens och stenfirmans ansvar vid montering

Moviums kortfilm om Gravstenssäkerhet