En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

 

Montering och Säkerhet

Här hittar du dokument gällande Montering och Säkerhet för gravstenar i Natursten.

Gravstenssäkerhet 2012

CGKs Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar

CGKs Monteringsanvisningar för nya gravstenar

CGKs Monteringsanvisningar för gravvårdar av natursten

Moviums kortfilm om Gravstenssäkerhet