En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leveransbestämmelser

Leveransbestämmelser vid köp av gravvård i PDF-format.
Leveransbestämmelser vid reparation av gravvård i PDF-format.
 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!