En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Begrepp

Begrepp i begravningsverksamhet 2014
Ett så kallat terminologiprojekt initierades i februari 2004 och avslutades med utgivningen av Gröna Fakta 5/2004,
Skötselmanual Kyrkogårdar 2004.
Detta följdes upp med ytterligare ett projekt som beskrev begrepp som används inom begravningsverksamhet och som
resulterade i Gröna Fakta 5/2005, Begrepp i begravningsverksamhet 2005.
Ytterligare begrepp har beskrivits i Kyrkogårdshandboken 2012, Stad och Land nr.182.
Det är således i sju år som Begrepp i begravningsverksamhet 2005 har varit i bruk.
Sedan dess har det kommit lagändringar som gör att dokumentet behöver uppdateras, utvecklas och kompletteras.
För några begrepp har innebörden förskjutits och dessa behöver därför justeras för att motsvara praxis.
Precis som med de tidigare begreppssamlingarna är tanken att det nu föreliggande arbetet ska fungera som ”rikslikare” för gemensam
uppfattning om vad de olika begreppen står för.
Den nu föreliggande begreppssamlingen har arbetats fram av Bo Forslund, Ronny Holm, Kurt Johansson, Ulf Lerneus,
Staffan Lundstedt, Cecilia Malm, Malte Sahlgren, Eva Årbrandt Johansson och Ann-Britt Sörensen. Samråd med Riksantikvarieämbetet

Här finns dokumentet ”Begrepp i begravningsverksamhet 2014”.

 

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!