En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

FAQ – EXEMPEL

Här publicerar vi vanligt förekommande frågor om Natursten.

(Dessa exempel är främst riktade till privatkunder)

 

———————————————————————————————————————-
Fråga om hur tjocka trappsteg skall vara:

Vi funderar på att göra en trappa inomhus i sten (med stenskivor på vagnstycken).
Hur tjocka måste stentrappstegen vara?

Här är det flera faktorer som spelar in, bland annat stenens böjdraghållfasthet, spännvidden, överhäng och så vidare. Om du till exempel har en sten som klarar 30 mpa (megapascal) och spännvidden mellan vagnstyckena är 800 millimeter, så behöver stenen vara 50 millimeter tjock. Överhänget får dessutom inte vara mer än 200 millimeter. En tabell i millimeter finns i Stenhandboken — inomhus, sid 39—40 som du hittar på vår hemsida, www.sten.se/stenhandboken.
——————————————————————————————————————-
Fråga om bänkskivor:

Jag har fått en fettfläck på min bänkskiva av sten (som jag tror är granit).
Hur får jag bort den utan att skada skivan?

Först och främst – du måste vara säker på vad det är för stentyp!
Om det är granit, så kan du använda nästan vad som helst. Prova först med ”Allrent”
eller liknande. Om fläcken inte försvinner så kan du ta till Aceton, Lacknafta
eller liknande. Efter rengöring med någon av dessa – tvätta av med ”Allrent”.
Om det däremot är marmor eller kalksten så måste du vara lite försiktigare!
För att rengöra marmor eller kalksten så rekommenderar vi såpa eller tvål.
Dock är det viktigt att såpan/tvålen inte har några tillsatser!
Läs mer i vårt häfte ”Skötsel Inomhus”, sida 9 till 11.

——————————————————————————————————————-
Fråga om fasadsocklar

Kan man bekläda en fasadsockel med Kolmårdsmaror eller Ekebergsmarmor?
Ska den klotterskyddas?

När det gäller just sockelbeklädnaden på en byggnad bör man iaktta viss
försiktighet i val av material. Den kan vara utsatt för mekanisk, fysikalisk
och kemisk påverkan. Förstahandsvalet bör vara sten av granittyp (silikatsten)
med låg vattenabsorption. Men några marmor- och kalksenssorter fungerar också
bra. Just Kolmården och Ekeberg är resistenta mot tösalt och har mycket låg
vattenabsorption. Det finns beprövade referenser.
Ytbearbetningen bör var slipad, och monteringen ska vara kramlad, ventilerad
och bör ha dränerade bakgjutning. Se häftet Fasader, Sveriges Stenindustri-
förbund. Klotter går inte få bort helt från marmorytor och finns risk för
klotter bör den skyddas med klotterskydd typ offerskydd. Kontakta i denna fråga
Trion Tensid i Uppsala som är medlem i Sveriges stenindustriförbund och har god
kunskap om natursten.
——————————————————————————————————————-
Fråga om bänkskivor:

Vi skall renovera vårt kök och tänker ha bänkskivor i natursten. Finns det någonstans som man kan se vad det finns för stensorter. Är det något speciellt vi bör tänka på?

När det gäller olika stensorter så har vi vårt Stenkartotek som presenterar alla Svenska stensorter som bryts i Sverige. Du kan titta där för att få en uppfattning om vad som finns (men se upp – natursten är svårt att visa på bild. Bäst är alltid att besöka ett stenföretag som har prover att visa upp. Tänk också på att ett naturmaterial kan variera i färg mm. Som hjälp när man skall skaffa bänkskivor i sten så har vi tagit fram en folder om det, ”7 Steg” – titta i den så är du förberedd på frågorna från stenföretaget. Här hittar du kontaktuppgifter till våra medlemsföretag.

——————————————————————————————————————-
Fråga om golv:

Jag har köpt ett äldre hus som har kalkstensgolv i ett par rum. Jag har hört att man kan behandla dem så att golvet blir vackrare och mer lättstädat. Vad är det för medel?

Stopp!!! Våra rekommendationer är tydliga i denna fråga – behandla INTE golvet med någon polish eller liknande. Helt vanlig såpa utan tillsatser rengöring och ger samtidigt ett bra skydd.
Läs mer i vårt häfte ”Skötsel Inomhus”, sida 8.
——————————————————————————————————————-
Fråga om sten ute:

Vi planerar att anlägga en blockstegstrappa till entrén till vårt hus. Finns det någon skriftlig info om detta?

Jadå. Se vårt häfte ”Utemiljö”, sida 48 till 57.

——————————————————————————————————————-
Fråga om fönsterbänkar

Vi håller på och renovera vårt hus och ska byta fönsterbänkar.
Fönsterbänkarna ska vara av marmor och vi ska montera dem på konsoler.
Vilka mått ska det vara mellan konsolerna med mera?

Det beror givetvis på tjocklek och bredd på fönsterbänkarna.
Om ni till exempel har en fönsterbänk som är 150 mm bred och 20 mm tjock
så skall maxavståndet mellan konsolerna vara 400 mm och överhänget
skall vara max 100 mm. I vårt häfte Inomhus (på sidan 59) hittar ni en tabell
där olika alternativ redovisas.
Häftet finns som PDF på www.sten.se under fliken Stenhandboken.

——————————————————————————————————————-
Fråga om sten ute:

Vi har funderat på natursten på vår uppfart till huset. Är det mycket mer jobb och dyrare med underarbetet om man har natursten istället för t ex betongplattor?

Nej, underarbetet är samma om du lägger natursten eller betongplattor.
Du kan läsa om det i häftet ”Utemiljö”.

——————————————————————————————————————-
Fråga om sten allmänt:

Vi köpte bänkskivor och golv till köket i natursten. Vi är inte överens med hantverkaren om kvalitén på jobbet.
Har ni några rekommendationer om hur vi skall göra?

Vi har tre rekommenderade besiktningsmän (varav två som hanterar samtliga områden och en som är specialiserad på utemiljö). Klicka här för kontaktuppgifter..

——————————————————————————————————————-