En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Dokument

(Ämnesordning)

Här har vi samlat dokumentation samlat i ämnesordning.

Allmänt
Allmänt om Natursten
Likvärdig sten
Materialspecifikation i PDF-Format
Sten i Evighet (Publicerat i Svenska Kyrkor 2016)
Stenkartoteket (Faktablad om svensk Natursten)
Terminologi och Toleranser
Ur Berg (Film på YouTube)
Ytbearbetningar

Inomhus
Avjämningsmassors påverkan på kalkstensbeläggningar
Bänkskivor – 7 steg
Bänkskivor – 7 steg Bilaga
Fläckborttagning (Rev Feb 2018)
Inomhus (Häfte från Stenhandboken)
Kalksten i våtrum
Kalksten i våtrum, Fotobilaga
Skötselinstruktioner Inomhus (Häfte från Stenhandboken)
Skötselanvisningar Bänkskivor (Rev Feb 2018)
Skötselanvisningar Golv och Trappor (Rev Feb 2018)
Typkonstruktion Inne Fb1 – Fönsterbänkar – montering på konsoler
Typkonstruktion Inne Fb2 – Fönsterbänkar – montering på upplag i smyg
Typkonstruktion Inne G1 – Flytande golv – montering i bruk
Typkonstruktion Inne G2 – Fast golv – montering i bruk
Typkonstruktion Inne G3 – Golvmontering i fästmassa
Typkonstruktion Inne T1 – Trappbeläggning – montering i bruk
Typkonstruktion Inne T2 – Trappbeläggning – montering i fästmassa
Typkonstruktion Inne V1 – Väggbeklädnad – montering i fästmassa
Typkonstruktion Inne V2 – Väggbeklädnad – montering på upplag med bakstöd…
Vi i Villa – Kommentar gällande Bänkskivetest

Utomhus
Fasader (Häfte från Stenhandboken)
Fasader – Kompletteringsblad
Fasadsten monterad i monterad i fästmassa, Laboratorieprovning
Fasadsten monterad i monterad i fästmassa, SOTA
Fogar i trafikerade markbeläggningar med naturstenshällar
Fogens roll i stadens glidande golv
Klotterskydd och klottersanering för Natursten
Livscykelanalys av markbeläggningar
Markbeläggningar/Kurt Johansson (Publicerat i Utemiljö 2/2018)
Markbeläggning – Beställaren har miljöansvaret
Markbeläggning – Nya anvisningar
Markbeläggning av natursten. Energiförbrukning och klimatpåverkande utsläpp
för produkter tillverkade Sverige och i Kina

Naturstensmurar (Publicerat i Fastighet&Bostadsrätt samt Svenska Kyrkor 2017-2018)
Prj GråGröna – ExArb ”…ytbearbetning mot underlaget…”
Prj GråGröna – Kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader
Prj GråGröna – Blanketter till kontrollrutiner
…för naturstens- och markbetongöverbyggnader

Prj GråGröna – Överbyggnader med naturstens- och markbetongbeläggningar.
…Förenklad dimensioneringssberäkning.

Prj GråGröna – Dimensioneringsberäkning för överbyggnad, Bilaga A (Excel)
Prj GråGröna – Dimensioneringsberäkning för naturstensbeläggning, Bilaga B (Excel)
Restaurering (Häfte från Stenhandboken)
Sockelsten i Göteborgs innestad (Geologisk bebyggelsehistoria)
Stödmurar
Typkonstruktion Ute GS – Markbeläggning av gatsten i sand
Typkonstruktion Ute HS – Markbeläggning av hällar i sand
Typkonstruktion Ute KG – Kantsten i grus med motstöd av betong
Typkonstruktion Ute M1 – Blockstensmur
Typkonstruktion Ute M2 – Kallmur av staplade skivor
Typkonstruktion Ute M3 – Kallmur av staplade block
Typkonstruktion Ute M4 – Bruksmur
Typkonstruktion Ute M5 – Beklädnadsmur
Typkonstruktion Ute KB – Kantsten i betong med motstöd av betong
Typkonstruktion Ute T3 – Blockstegstrappa
Typkonstruktion Ute T4 – Beklädnadstrappa
Typkonstruktion Ute T5 – Trappa med plansteg av hällar och sättsteg av mursten
Utemiljö (Rev Mars 2017)
Utemiljö (Norsk version)
Överbyggnad med beläggning av Natursten och betong
Överbyggnad… …Bilaga A Sammanställning
Överbyggnad… …Bilaga B Natursten
Överbyggnad… …Bilaga D Kontrollmallar

Gravvårdar
Begrepp i begravningsverksamhet 2014
Energianalys av gravstenstillverkning
Gravvårdar (Häfte från Stenhandboken)
Gravvårdar – Leveransbestämmelser vid köp
Gravvårdar – Leveransbestämmelser vid reparation
Gravstenssäkerhet 2012
CGKs Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar
CGKs Monteringsanvisningar för nya gravstenar
CGKs Monteringsanvisningar för gravvårdar av natursten
Moviums kortfilm om Gravstenssäkerhet (YouTube)

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!