En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Dokument

(Alfabetisk ordning)

Här har vi samlat dokumentation i alfabetisk ordning.

Allmänt om Natursten
Avjämningsmassors påverkan på kalkstensbeläggningar
Begrepp i begravningsverksamhet 2014
Bänkskivor – 7 steg
Bänkskivor – 7 steg Bilaga
CGKs Instruktion för prövning av gravstenssäkerhet för monterade gravstenar
CGKs Monteringsanvisningar för nya gravstenar
CGKs Monteringsanvisningar för gravvårdar av natursten
Energianalys av gravstenstillverkning
Fasader (Häfte från Stenhandboken)
Fasader – Kompletteringsblad
Fasadsten monterad i monterad i fästmassa, Laboratorieprovning
Fasadsten monterad i monterad i fästmassa, SOTA
Fläckborttagning (Rev Feb 2018)
Fogar i trafikerade markbeläggningar med naturstenshällar
Fogens roll i stadens glidande golv
Gravstenssäkerhet 2012
Gravvårdar (Häfte från Stenhandboken)
Gravvårdar – Leveransbestämmelser vid köp
Gravvårdar – Leveransbestämmelser vid reparation
Inomhus (Häfte från Stenhandboken)
Kalksten i våtrum
Kalksten i våtrum, Fotobilaga
Klotterskydd och klottersanering för Natursten
Likvärdig sten
Livscykelanalys av markbeläggningar
Markbeläggningar/Kurt Johansson (Publicerat i Utemiljö 2/2018)
Markbeläggning – Beställaren har miljöansvaret
Markbeläggning – Nya anvisningar
Markbeläggning av natursten. Energiförbrukning och klimatpåverkande utsläpp
för produkter tillverkade Sverige och i Kina

Materialspecifikation i PDF-Format
Moviums kortfilm om Gravstenssäkerhet (YouTube)
Naturstensmurar (Publicerat i Fastighet&Bostadsrätt samt Svenska Kyrkor 2017-2018)
Prj GråGröna – ExArb ”…ytbearbetning mot underlaget…”
Prj GråGröna – Kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader
Prj GråGröna – Blanketter till kontrollrutiner
…för naturstens- och markbetongöverbyggnader

Prj GråGröna – Överbyggnader med naturstens- och markbetongbeläggningar.
…Förenklad dimensioneringssberäkning.

Prj GråGröna – Dimensioneringsberäkning för överbyggnad, Bilaga A (Excel)
Prj GråGröna – Dimensioneringsberäkning för naturstensbeläggning, Bilaga B (Excel)
Restaurering (Häfte från Stenhandboken)
Skötselinstruktioner Inomhus (Häfte från Stenhandboken)
Skötselanvisningar Bänkskivor (Rev Feb 2018)
Skötselanvisningar Golv och Trappor (Rev Feb 2018)
Sockelsten i Göteborgs innestad (Geologisk bebyggelsehistoria)
Sten i Evighet (Publicerat i Svenska Kyrkor 2016)
Stenkartoteket (Faktablad om svensk Natursten)
Stödmurar
Terminologi och Toleranser
Typkonstruktion Inne Fb1 – Fönsterbänkar – montering på konsoler
Typkonstruktion Inne Fb2 – Fönsterbänkar – montering på upplag i smyg
Typkonstruktion Inne G1 – Flytande golv – montering i bruk
Typkonstruktion Inne G2 – Fast golv – montering i bruk
Typkonstruktion Inne G3 – Golvmontering i fästmassa
Typkonstruktion Inne T1 – Trappbeläggning – montering i bruk
Typkonstruktion Inne T2 – Trappbeläggning – montering i fästmassa
Typkonstruktion Inne V1 – Väggbeklädnad – montering i fästmassa
Typkonstruktion Inne V2 – Väggbeklädnad – montering på upplag med bakstöd…
Typkonstruktion Ute GS – Markbeläggning av gatsten i sand
Typkonstruktion Ute HS – Markbeläggning av hällar i sand
Typkonstruktion Ute KG – Kantsten i grus med motstöd av betong
Typkonstruktion Ute M1 – Blockstensmur
Typkonstruktion Ute M2 – Kallmur av staplade skivor
Typkonstruktion Ute M3 – Kallmur av staplade block
Typkonstruktion Ute M4 – Bruksmur
Typkonstruktion Ute M5 – Beklädnadsmur
Typkonstruktion Ute KB – Kantsten i betong med motstöd av betong
Typkonstruktion Ute T3 – Blockstegstrappa
Typkonstruktion Ute T4 – Beklädnadstrappa
Typkonstruktion Ute T5 – Trappa med plansteg av hällar och sättsteg av mursten
Ur Berg (Film på YouTube)
Utemiljö (Rev Mars 2017)
Utemiljö (Norsk version)
Vi i Villa – Kommentar gällande Bänkskivetest
Ytbearbetningar
Överbyggnad med beläggning av Natursten och betong
Överbyggnad… …Bilaga A Sammanställning
Överbyggnad… …Bilaga B Natursten
Överbyggnad… …Bilaga D Kontrollmallar

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!