En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Dokument

Sveriges Stenindustriförbund har under en lång tid tagit fram ett antal dokument om Natursten.
Det gäller både natursten inne och ute samt gravvårdar.
Många av dokumenten finns under rubriken ”Stenhandboken”.
Vi har dock på denna sida samlat all digital dokumentation så att den finns samlad på en plats.
Dokumenten finns presenterade på två olika sätt:
– Alfabetisk ordning (DokAlfa)
– Användningsområden (DokÄmne)
Ute till vänster hittar du dessa alternativ.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!